Lidová škola urbanismu

S radostí vám oznamujeme, že po úspěšném nultém a prvním ročníku bude Lidová škola urbanismu probíhat i v roce 2014!

Program a letáček ke stažení zde


Tématem 2. ročníku LŠU jsou VIZE MĚSTA 21. STOLETÍ


1. Přednáška: "Město krátkých vzdáleností"

15. 4. 2014 úterý, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Prof. Ing. arch. Karel Maier, Csc.

Anotace: Návrat k pěšímu městu jak jej známe z 19. století. Prostorová skladba a urbanistické principy v 21. století nás vedou zpět k tradičnímu městu, a způsobu, kterým se postupně vyvíjelo posledních 2000 let.

 

2. Přednáška: "Post-communist transformation and local democracy: a critical perspective" (Postkomunistická transformace a demokratická samospráva: kritický pohled)

přednáška proběhne v anglickém jazyce

28.4. 2014 pondělí, od 18.00 v sále ARCHIP (Fr. Křižíka 1, Praha 7) 

Přednášející

Martin Horák, Ph.D.

Anotace: Drawing on a study of urban development politics and policy in the 1990s, Horak will explore the roots of the enduring problems of closed governance and corruption that Prague has faced during the past two decades.  

 

3. Přednáška: "Vize města klubu Za starou Prahu"

5.5. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Anotace: Od svého založení v roce 1900 Klub Za starou Prahu rozvinul komplexní představu o vzhledu Prahy. Jaké byly souvislosti a podmínky postupného vývoje této vize? Kdo a co jí ovlivňovalo? A jaká je tato vize dnes?  

 

4. Přednáška: "Město včera, dnes a zítra"

19.5. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Ing. arch. Vlado Milunić 

Anotace: Vlado Milunić, nestor tvorby zdravého, inspirativního a pro některé též provokativního urbanismu, představí své životní zkušenosti. Jak se město vyvíjí od 50. let 20. stol., a jak se vyvíjí nyní? Jaká je jeho budoucnost?  Zářící město 21. století.

 

5. Přednáška: "Urbanismus věc veřejná?"

9.6. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.

Anotace: Na několika příkladech městských regenerací bude ilustrován vývoj urbanistického managementu. Zamyslíme se nad otázkou, zda dobrý urbanismus dělá dobrý architektonický návrh nebo řízení celého procesu a jakou roli v něm hrají investice a legislativa.

 

6. Přednáška: "Ökohauptstadt Freiburg - ekologický model města"

29.9. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Dipl. Ing. Jakob Hurrle

Anotace: Neobvyklá koalice radikálů, studentů a zemědělců se stala hnací silou německého ekologického hnut, které odstartoval boj proti stavbě jaderné elektrárny v obci Whyl poblíž Freiburgu. Tento a mnohé jiné konflikty v 70. a 80. letech hluboce změnili společenské klima regionu a lidé se začali silně identifikovat s ekologickými principy. Tento vývoj měl rovněž vliv na principy městského plánování ve Freiburgu, který se dnes prezentuje jako modelové ekologické město (čtvrti bez aut, vysoce efektivní systém hromadné dopravy) se silnými participativními tradicemi.  

  

7. Přednáška: "Růst Prahy: odlišný přístup"

20.10. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Alberto di Stefano

Anotace: Jakožto alternativu snahy uspokojit rostoucí bytové potřeby v Praze sebe-zahlcujícím modelem nové residenční výstavby na nezastavěných pozemcích představí Alberto di Stefano některé ze svých projektů a projektů svých kolegů, které jsou založeny na konverzi a novém využití bývalých industriálních a zemědělských komplexů, a to jak ve městě, tak i v jeho okolí. Ekologické snahy o uchování nezastavěné půdy jdou ruku v ruce se záchranou úžasných nevyužitých architektonických komplexů a brownfieldů. Výsledky se projeví jako relevantní jak z hlediska urbanistického, tak i sociálního. 

 

8. Přednáška: "Kamenné město"

10.11. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Ing. arch. Jaroslav Zima

Anotace: Jaroslav Zima bude vyprávět dramatický příběh o Vltavském Generelu, nerealizovaném projektu jeho DA studia z roku 1994. Tento projekt je dodnes jediným poválečným návrhem komplexního rozvoje Prahy v duchu tradičního města. Autoři Generelu představí svou vizi pražského urbanismu po 20 letech svého úsilí o jeho realizaci. Proč právě tak samozřejmý obrázek města jako města naráží na odpor a nepochopení?  


9. Přednáška: "Městský prostor po konci Moderny"

8.12. 2014 pondělí, od 18.00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Ing. arch. Martin Kloda

Anotace: V minulosti byla města zakládána, vyvíjela se a zanikala na základě logiky společenských a přírodních podmínek. Skrze postupný staletý vývoj postupně dosáhly životaschopných struktur, které tak zbožňujeme a ceníme si jich dodnes. Rychlost, s níž se svět mění v důsledku průmyslové a technické revoluce je příliš rychlá na to, aby takové změny společnost dokázala přijmout a absorbovat. Po celé století tomuto novému řádu udával směr modernismus. Jak budou města vypadat po jeho konci?   

 

REALIZAČNÍ TÝM

Program sestavili a koordinují:


Tomáš Vích

architekt, člen dozorčí rady ČKA

email: T.Vich@seznam.cz

 

Michaela Pixová

Sociální geografka

email: mpixova@hotmail.com


 

Upozorňujeme na nový ročník Lidové školy urbanismu!

Program a letáček ke stažení zde jako pdf, nebo jako obrázek, nebo viz níže:

(letáček v tiskové kvalitě na profi tisk a šíření ke stažení zde)

 

1. Přednáška: „Nové sociálně-prostorové formace“

25. 3. 2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Sociální geograf

Anotace:

Přednáška se bude věnovat dvěma procesům transformace sociálně-prostorové organizace měst v postkomunistickém období. Nejdříve se zaměří na proces suburbanizace a utváření městského regionu prostřednictvím integrace míst bydlišť, pracovišť, služeb a zábavy provazující jádro města s jeho narůstající suburbánní zónou. V druhé části bude diskutovat otázky rezidenční segregace, zejména utváření uzavřených a paralelních světů sociálních skupin.

 

2. Přednáška: „Kdo vládne městu? Vliv globální neoliberální ekonomiky na městské rozhodování“

29.4.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

Sociální geografka

Anotace:

O rozvoji soudobého města již nerozhodují politici, ale především velcí ekonomičtí hráči, kteří urbanismu využívají jako nástroje k vytváření zisku. Město není plánováno s ohledem na udržitelný rozvoj a potřeby svého obyvatelstva, nýbrž s ohledem na potřeby investorů a developerů. Tento rozvoj má dalekosáhlé dopady na různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva, zejména formou tzv. gentrifikace, tedy omlazováním městských čtvrtí přísunem investic a movitějšího obyvatelstva. Přednáška se bude věnovat zejména vlivu neoliberální ekonomiky a gentrifikace na městské prostředí a jeho obyvatelstvo. 

 

3. Přednáška s panelovou diskusí na téma „Obecní bydlení a chudoba – věc veřejná“

3.6.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Diskutující:

Dipl. Ing. Jakob Hurrle

urbanista

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.

Mgr. Petr Kučera

Sociální geografové

Anotace:

Ø  Romové a chudoba v českých městech

Ø  Vznik sociálně vyloučených lokalit – ekonomika, politika, kultura

Ø  Obecní samospráva, obecní bydlení a (ne)podpora chudých

Ø  Důsledky a rizika sociálního vyloučení pro společnost a pro jednotlivce

 

4. Přednáška „Process of negotiation and public opinion“

Přednáška se bude konat v červnu v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přesný termín bude upřesněn po dohodě s přednášejícím.

Přednášející:

Prof. Zoran Stiperski

Sociální geograf z University of Zagreb

Anotace bude doplněna později.

 

Procházka: „Návštěva vietnamského obchodního a kulturního centra Sapa“

21.09.2013 v 15:00 – sraz v stanici Kačerov, na zastávce autobusu č.113

Průvodce:

Mgr. Tereza Kušniráková

členka výzkumného centra GEOMIGRACE Přf UK

Člověk v tísni

Anotace:

Podle některých názorů je Sapa nebezpečné rejdiště vietnamských obchodníků s drogami a gamblerů, které ohrožuje český stát. Pro druhé místo exotických nákupů a stolování. Pro třetí hlavní centrum obživy a kulturního a společenského dění v zemi, jejímiž obyvateli nejsou považováni za rovnocenné spoluobčany. Společně s odbornicí na vietnamskou migraci do Česka Terezou Kušnirákovou se podíváme do více i méně známých zákoutí vietnamské Sapy a nahlédneme do světa Pražanů vietnamského původu, který je zahalen mnoha stereotypy, ale především velkou porcí neznalosti. Dozvíme se mimo jiné také to, jakou roli Sapa hraje v procesu integrace Vietnamců do české společnosti, jak Vietnamci vlastně vnímají nás Čechy. 

 

5. Přednáška  „Charaktery Prahy“

30.9.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Ing. arch. Tomáš Vích

architekt

Anotace:

Praha se skládá z různorodých částí města, které mají svůj specifický charakter urbanistické struktury zástavby, způsobu života a skladby místních obyvatel vytvářející místní kontext a génius loci. Jsou to zástavby - rostlá, bloková, monobloková, vilová, sídlištní a satelitní. Přednáška si klade za cíl vzájemně porovnat klady a zápory typických čtvrtí a nastínit způsoby posilování jejich charakteru, který by zachoval klady a eliminoval zápory. Budou diskutovány zkušenosti z publika.

 

6. Přednáška: „Proměna Holešovic“

29.10.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

 

Přednášející:

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

architektka

Anotace:

V posledních 20ti letech je možné pozorovat na území Prahy proměnu původních industriálních objektů na  objekty nabízející nové funkce, často se jedná o luxusní bydlení nebo výjimečné služby. Podobné transformace historických částí měst se objevují v západní Evropě již od 70. let. Příspěvek nastíní základní charakter těchto změn, způsob, jakým se nová zástavba začleňuje do původní struktury, i význam přikládaný nové architektuře.

 

7. Přednáška s panelovou diskusí na téma „Město a diskurs“

25.11.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Mgr. Jan Šamánek

sociolog

Anotace:

Jakým způsobem a v jakých kontextech mluví média a oficiální dokumenty o veřejném prostoru a bezdomovectví v Praze? A jaký to má vliv na reálný sociální život v Praze a na možnosti využívání veřejného prostoru či rozhodování o něm? To jsou hlavní otázky, na něž se bude zaměřovat setkání věnované tématu „město a diskurs.“ V přednášce budou pomocí diskuse ukázek textů a jejich vzájemných interakcí identifikovány typické vzorce zobrazování bezdomovectví v Praze. Ty pak budou diskutovány s ohledem na legitimizaci konkrétních politik řešení problematiky bezdomovectví a na sociální problémy, k jejichž vzniku či prohlubování může určitý způsob zobrazování a vnímání lidí bez přístřeší přispívat. Klíčovým tématem v tomto ohledu budou možnosti využívání veřejného prostoru a rozhodování o něm.  

 

 

REALIZAČNÍ TÝM

 

Odborný garant:

Tomáš Vích

architekt, člen dozorčí rady ČKA

AA Vích

- vytváří a průběžně aktualizuje harmonogram projektu 

- zodpovídá za plnění harmonogramu projektu v souladu se stanovenými cíli 

- komunikuje s Nadací 

 

Mluvčí projektu:

Michaela Pixová

Sociální geografka

Praguewatch, o.s.

- komunikuje s laickou i odbornou veřejností (zájemci o účast, neziskovými organizacemi, studenty, akademiky)

- komunikuje s médii; zodpovídá za konečnou podobu tiskových zpráv a dalších mediálních výstupů

- komunikuje s lektory a účastníky panelové diskuse

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Níže archiv za rok 2012 :)

Přijměte pozvání na panelovou diskusi v rámci LŠU:

MĚSTO A DOPRAVA: Panelová diskuse o dopravní koncepci v Praze

která se uskuteční 12. 11. v 18:30 v Galerii Jaroslava Fragnera

Betlémské náměstí 5a, Praha 1

Pozvánka ke stažení zde!

 

Lidová škola urbanismu je osvětový cyklus pro širokou veřejnost. Nechceme vyškolit nové urbanisty, ale srozumitelnou formou uvést zájemce do této složité a komplexní problematiky a pomoci jim snáze se v ní orientovat. Zajímají Vás otázky města a jeho rozvoje? Není Vám jedno, jakým způsobem se rozvíjí Praha? Cítíte potřebu ovlivňovat proces vzniku územního plánu a nevíte, jak na to? Pak je Lidová škola urbanismu určena pro vás.

V rámci jarního programu chystáme tři úvodní přednášky, na něž naváže červnový workshop, v němž se účastníci seznámí s procesem územního plánování v praxi a možnostmi participace.

Registrace na první a další přednášky a akce LŠU je zde. Leták o LŠU najdete zde (v .pdf). Další informace na emailu lsu@praguewatch.cz.

Pilotní projekt LŠU byl podpořen

Nadací české architektury. Partnerem je Galerie Jaroslava Fragnera.

***

Poslechněte si pozvánku na LŠU v Zaostřeno na občana

 

***

1. Přednáška „Co je to územní plán?“ 

2. 4. 2012 od 17:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

PREZENTACE Z PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE

Přednášející:

Ing. arch. Pavel Hnilička

architekt, urbanista

Pavel Hnilička architekti

Anotace 

 • Co má být předmětem územního a regulačního plánu?
 • Jaký je vztah skutečného žitého světa s těmito dokumenty?
 • Co jimi lze ovlivnit?
 • Jaký je smysl těchto plánů?
 • Na co se soustředit a co naopak pominout?
 • Jak se staví město?
 • Tyto a další otázky si nastíníme v obecných souvislostech a vybraných konkrétních případech z praxe.

 

***

2. Přednáška „Územní plán jako nástroj“ 

23. 4. 2012 od 17:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

PREZENTACE Z PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE

Přednášející:

Ing. arch. Lukáš Vacek

urbanista, doktorand na FA ČVUT

Ateliér L

Anotace:

Nástroje a smysl územního plánování nejsou často dostatečně známy ani těm, kdo se s nimi profesně potýkají, natož laické veřejnosti. Odborníci tyto nástroje na jednu stranu kritizují pro jejich těžkopádnost, na druhou stranu jsou nezřídka zneužívány ve prospěch parciálních zájmů. Úkolem plánovačů a urbanistů je nejen naplňování smyslu územního plánování včetně diskuse nad jeho nástroji a cíli, ale i jasné vysvětlení oboru veřejnosti a umožnění jejího zapojení do procesu plánování měst. Redukce územního plánování na technokratický nástroj a jeho zneužívání bez zapojení veřejnosti jsou alarmující. Bez jasného vysvětlení významu, procesů, přínosů a rizik územního plánování není možná efektivní kontrola občanů nad procesem přeměny měst. Struktura přednášky:

 • význam plánování
 • nástroje a metoda
 • proces územního plánování
 • život územních plánů
 • kontrola a zapojení veřejnosti

 

***

3. Přednáška „Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn“

21. 5. 2012 od 17:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

PREZENTACE Z PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE

Přednášející:

Mgr. Tomáš Erbák

advokát

Ateliér pro životní prostředí

Anotace:

 • význam / právní účinky územního plánu
 • postavení územního plánu v hierarchii územně plánovací dokumentace
 • procedura schvalování a vydávání změn územního plánu
 • připomínky a námitky a rozhodování o nich
 • opravné prostředky proti rozhodnutím o námitkách
 • správní a soudní přezkum opatření obecné povahy
 • omezení doby platnosti územních plánů
 • úpravy směrné části územního plánu vydaného podle zákona č. 50/1976 Sb.
 • informační zdroje

 

***

4. Přednáška „Participace obyvatel na rozhodování o rozvoji území“ a workshop: simulační hra „Máme plán!“ 

16. 6. 2012 od 10:00 do cca 15:00 v Chodovské tvrzi (Ledvinova 86/9, Praha 4)

Přednášející:


Ing. arch. Petr Klápště

urbanista, doktorand na FA ČVUT

Nature systems


Workshop moderují:

Petr Klápště a Lukáš Vacek

Anotace přednášky:

Participace veřejnosti na plánování je v současné době rozšiřujícím se trendem jak v západní Evropě a USA. Představuje reakci na proměnu kontextu plánování – změnu vnímání vztahů ve společnosti a změnu charakteru typické plánovací úlohy od plošného rozvoje směrem k transformaci stávajících struktur, které již mají své obyvatele. Řada mezinárodních dokumentů také v rámci strategie udržitelného rozvoje zahrnuje participaci na rozhodování jako důležitou součást sociálního pilíře udržitelného rozvoje. V ČR se participace rozšiřuje zejména díky inspiraci ze zahraničí, a to především ve měřítku menších urbanistických projektů (veřejné prostory) a strategií institucionálních partnerství (místní akční skupiny). Metodická podpora pro plánování participace, zejména v úzké vazbě na nástroje územního plánování je doposud nedostatečná a je třeba ji různými možnostmi rozšiřovat. Osnova přednášky:

 • Modelový příklad participativního projektu
 • Východiska participace - proč je dnes aktuální a k čemu může přispět
 • Jak vytvořit plán participace - cíle a možné metody dle fází plánování
 • Jak zorganizovat participaci

Anotace workshopu:

Hra „Máme plán!“ umožní hráčům v rolích aktérů územního rozvoje získat zkušenost s procesem vzniku územního plánu a hlavními zájmy, které ho ovlivňují. V průběhu hry vzniká územní plán v modelovém městě, přitom většinou nastávají v realitě typické situace. Následná diskuze umožní hráčům zkušenost ze hry reflektovat a přenést do reálného života.

Cíle hry:

 • Poznat územní plán – jeho význam, důležitost, podobu a způsob vzniku.
 • Poznat možnosti a práva občanů při vytváření plánu.
 • Poznat jaké vlivy formují městské prostředí a jak velký význam při tom hraje funkční skladba města