Developerská fantasmagorie: Demolice a zástavba bloku mezi ulicemi Jindřišská, Panská a Na Příkopě

13:04 Oct 27 2011 blok mezi Václavským náměstím a ulicemi Panská, Na Příkopě a Jindřišská

Demolice a následná přestavba na obchodně – administrativní komplex hrozí vnitrobloku mezi ulicemi Jindřišská, Panská, Na Příkopě a Václavským náměstím. I přes to, že se mnohdy jedná o historicky cenné objekty, vydala památková péče souhlas s jejich stržením.


Ohrožené domy


Plánovaná demolice se týká řady budov ve vnitrobloku převážně z 18. a 19. století. Prvním z dotčených objektů je barokní palác Sylva Taroucca čp. 852/II v ulici Na Příkopě, postavený podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na parcele paláce má dojít k demolici celé restaurační přístavby. Zničeny mají být i k paláci přilehlé dvorní budovy objektu č. p. 835, kotelna, komín a trafostanice i stáje patřící k paláci Sylva – Tarrouca. Další stavbou odsouzenou ke zkáze je Millesimovský dům (Lämelův palác, Prager Tagblatt) č. p. 896/II v ulici Panská, jehož historie sahá až do 14. století. Další dotčenou stavbou je dům U Diesbachů č. p. 1480/II v ulici Panská a V cípu. Dnešní dům č. p. 1480 existoval až do přelomu 19. a 20. století jako součást objektu 896. Demolici mají podlehnout dvorní budovy č. p. 896 i domu čp. 900/II v ulici Jindřišská. Objekty určené ke zbourání mají nestejnou hodnotu: je mezi nimi však i několik státem chráněných kulturních památek. Demolice těchto staveb by proto měla být z principu vyloučená.


Demolition man zasahuje


Jednotlivé části vnitrobloku zakoupil do svého vlastnictví investor Welwyn Company a. s. s cílem získat prostor pro stavbu obchodně–administrativního komplexu. Svůj záměr projednával od roku 2000 na pražském NPÚ a postupně v letech 2000–2009 pak získával souhlas Magistrátu s demolicí jednotlivých dvorních partií objektů i přes to, že tři jsou chráněny jako nemovité kulturní památky. Všechny byly označeny buď za bezcenné, nebo za nebezpečné.


Studii stavby ve vnitrobloku po schválení demolic představil architekt a člen magistrátního sboru expertů pro památkovou péči Jakub Cígler. Celý kolos měl mít 4-5 pater podzemních garáží a věže s více než deseti (!) patry určenými k obchodním, zábavním a administrativním účelům. Zastřešena měla být celá zahrada barokního paláce Sylva Taroucca, která by přitom mohla tvořit vzácnou oázu zeleně v centru města.


Mezi historiky umění vzbudil celý projekt odpor. Výhrady shrnuje např. stanovisko Klubu Za starou Prahu ze dne 21. 6. 2009: Podle něj je celý záměr nepřijatelný jednak kvůli demolici památek, především ale kvůli stavbě gigantického komerčního monobloku v srdci města. Navržený projekt je v centru Prahy výškově bezprecedentní a vytváří v nejcennějších lokalitách města nesmyslně velký komerční monoblok, který výrazně poškodí urbanistické kvality Nového Města a původní středověkou novoměstskou parcelaci. Celý projekt ale navíc poškozuje i funkci města okolo Václavského náměstí. Místo aby byly například obnoveny zahrady paláce, které mohly výrazně přispět ke zlepšení životního prostředí v centru města, je zde vytvořeno další neměstské obchodní centrum podobné Palladiu a připraveno místo pro další stovky aut v centru.


Největší památkové selhání od roku 89


S brutálním zásahem do vnitrobloků ulic Jindřišská, Panská, Na příkopě a Václavské náměstí nelze souhlasit. Nejen proto, že orgány NPÚ a MHMP přistoupily na hromadné bourání objektů, které byly památkově chráněné. Pražské památkové i městské orgány posvětily bez respektování zájmů obyvatel města a bez celkového hodnocení projektu záměr, který by měl negativní dopady v celoměstském měřítku – a to přesto, že jeho předimenzovanost a nesmyslnost byla patrná už z prvních vizualizací.


Projekt zatím nestojí a pravděpodobně ani stát nebude: investor se dostal do finančních potíží, celý projekt zastavil a snaží se ho prodat. Celá kauza se ale dá bez nadsázky označit za jedno z největších památkových a koncepčně-rozvojových selhání v Praze po sametové revoluci. Demoliční výměry navíc byly vydány a jsou stále platné; příští investor má tedy volnou ruku k bourání. Lze čekat, že důsledky celé kauzy budeme ještě v budoucnu muset řešit.


Eva Csémyová
Karolína Drössler
Foto Google maps


text vznikl v rámci studentského projektu Pražská památková realita na Ústavu dějin umění FF UKKomentáře
Graham (Jul 13 2013)
Omg love it all but this bracelet is aziamng! Looks like they took a stone or gem mold and instead of insetting it into the bracelet as usual they put a twist on it and made the gem become an actualy part of the metal itself! Modern, brilliant and an artistic work of fashionable art! I would luv to own this piece! Your blog is my absolute Fav! Adore all your looks so inspiring! Wud b honored to win this beauty! :)
Ohlas na komentář: UP DOWN
0
Mirash (Jul 14 2013)
Informace napsala:Německe1 sole1rned zaředzened vyoldpukovara elektrickou energii jako 15-20 jadernfdch elektre1ren.Je to trochu jinak. Fotovoltaicke9 elektre1rny (FVE):V čle1nku se uve1ded, že jsou nainstalove1ny fotovoltaicke9 elektre1rny (FVE) s vfdkonem 20 000MW. Zatedm bohužel tyto FVE nejsou schopny ani ne1hodou vyprodukovat tolik el. energie jako JE o stejne9m vfdkonu.Tyto FVE jsou schopny vyrobit a dodat do sedtě za 1 rok toto množstved el. energie:20 000 MW x 24 hod x 365 dned x 0,12 = cca 21 000 000 MWH / rok Jaderne9 elektre1rny (JE) se stejnfdm vfdkonem jako FVE, tj. s celkovfdm vfdkonem 20 000 MW jsou schopny vyrobit a dodat do sedtě za 1 rok toto množstved el. energie:20 000MW x 24hod x 365 dne1 x 0,85 = cca 149 000 000MWh / rokTakže JE vyrobed za rok 7x vedce elektricke9 energie než vyrobed FVE o stejne9m intalovane9m vfdkonu (jinak taky: 0,85 / 0,12 = cca 7 x většed).I když zvfdšedme počet FVE 7x, nejsou zatedm schopny dode1vat el. energii jako klasicke1 elektre1rna tj. plynule, bez vfdkyvů, ve dne i v noci. Proto se taky uvažuje, že Je nahraded nove9 plynove9 a uhelne9 elektre1rny. Samotne9 FVE a VE to v dnešned době nejsou schopny zvle1dnout.FVE nevyrobed v noci ani ň. Jestli potřebujete v poledne svedtit a v noci bfdt potmě, pak je vše v poře1dku. Určitou vfdhodou FVE např. je, že je dobře sladěno s provozem klimatizaced. Když v le9tě nejvedce svedted slunce, tak je i největšed potřeba chladit - klimatizovat. FVE tak docela elegantně odstraned energetickou špičku způsobenou provozem klimatizaced. V zimě vyrobed FVE asi tak 3x me9ně el. energie (v průměru za den) než v le9tě. A to nejdůležitějšed: el. energii dnes neumedme levně a fačinně skladovat. Ty ne1razy do elektricke9 sedtě když svedted nesvedted a fouke1 nefouke1 (u větrnfdch elektre1ren) ze1sadně komplikujed život těm, kdo tyto sedtě a celfd el. syste9m udržujed v provozu. Zatedm bohužel nejsou levne9 a vfdkonne9 akumule1torove9 baterie. Možne1 postupně budou i dedky začednajedcedmu rozvoji elektromobilů. Zatedm je FVE dotovanfd špe1s, kterfd se vyplated jedině majitelům FVE.
Ohlas na komentář: UP DOWN
0
妖姫:http://www.妖姫.com/ (Oct 14 2013)
淫インモラル:http://www.immoralsale.com/ 媚薬 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/ インモラル:http://www.immoralsale.com/ 媚薬 インモラル:http://www.immoralsale.com/ 妖姫:http://www.妖姫.com/ ようひ:http://www.妖姫.com/ 媚薬 妖姫:http://www.妖姫.com/ ようひ:http://www.妖姫.net/ 媚薬 妖姫:http://www.妖姫.net/ 妖姫:http://www.妖姫.net/ 威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/ 紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/ 威哥王:http://www.威哥王通販.com/ 巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/ 紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/ 花痴:http://www.花痴.net/ 媚薬:http://www.女性用媚薬.com/ d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/ d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/ 紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/ 威哥王:http://www.威哥王通販.net/ 三便宝:http://www.三便宝.com/ 三便宝:http://www.三便宝.net/ 狼一号:http://www.狼一号.com/ 狼1号:http://www.狼一号.com/ イカオウ:http://www.威哥王通販.com/ ウェイカワン:http://www.威哥王通販.com/ イカオウ:http://www.威哥王通販.net/ ウェイカワン:http://www.威哥王通販.net/ 妖姫 媚薬:http://www.妖姫.com/ 妖姫 販売:http://www.妖姫.com/ 妖姫 通販:http://www.妖姫.com/ 妖姫 効果:http://www.妖姫.com/ 妖姫 媚薬:http://www.妖姫.net/ 妖姫 販売:http://www.妖姫.net/ 妖姫 通販:http://www.妖姫.net/ 妖姫 効果:http://www.妖姫.net/ http://www.紅蜘蛛通販.com/ 紅蜘蛛 http://www.威哥王通販.net/ 威哥王 http://www.三便宝.com/ 三便宝 http://www.三便宝.net/ 三便宝 http://www.狼一号.com/ 狼一号 http://www.狼一号.com/ 狼1号 http://www.妖姫.com/ 妖姫 http://www.妖姫.com/ ようひ http://www.妖姫.com/ 媚薬 妖姫 http://www.妖姫.net/ ようひ http://www.妖姫.net/ 媚薬 妖姫 http://www.妖姫.net/ 妖姫 http://威哥王.kanpocom.com/ 威哥王 http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/ 紅蜘蛛 http://www.威哥王通販.com/ 威哥王 http://www.巨人倍増.net/ 巨人倍増 http://www.紅蜘蛛通販.net/ 紅蜘蛛 http://www.花痴.net/ 花痴 http://www.女性用媚薬.com/ 媚薬 http://d10媚薬.xxkanpo.com/ d10媚薬 http://d10媚薬.xxkanpo.com/ d10催情剤 http://www.immoralsale.com/ 淫インモラル http://www.immoralsale.com/ 媚薬 淫インモラル http://www.immoralsale.com/ インモラル http://www.immoralsale.com/ 媚薬 インモラル http://www.威哥王通販.com/ イカオウ http://www.威哥王通販.com/ ウェイカワン http://www.威哥王通販.net/ イカオウ http://www.威哥王通販.net/ ウェイカワン http://www.妖姫.com/ 妖姫 媚薬 http://www.妖姫.com/ 妖姫 販売 http://www.妖姫.com/ 妖姫 通販 http://www.妖姫.com/ 妖姫 効果 http://www.妖姫.net/ 妖姫 媚薬 http://www.妖姫.net/ 妖姫 販売 http://www.妖姫.net/ 妖姫 通販 http://www.妖姫.net/ 妖姫 効果 漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社 すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。 EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証! 威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/ 紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/ d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/ d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/ 巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html 天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html 漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html 巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html 福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html D5 原液:http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html 蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男1號:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 日本秀身堂:http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 西班牙昆虫粉:http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 美人豹:http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/ 催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html 三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html 媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html 催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html RU486 販売:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html ビグレックス:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html 避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html イカオウ:http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html 中絶薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 経口避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/ Xing霸:http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html FAT BURNING:http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html 痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 奇勝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html SPANISCHE FLIEGE:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html 御秀堂:http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 巨根カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html 媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 興奮剤:http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 片仔廣:http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 媚薬販売:http://www.kanpocom.com/meiyao/ ペニス増大:http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html アリ王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 壮三天:http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html http://威哥王.kanpocom.com/ 威哥王 http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/ 紅蜘蛛 http://d10媚薬.xxkanpo.com/ d10媚薬 http://d10媚薬.xxkanpo.com/ d10催情剤 http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴 http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭 http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭 http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素 http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸 http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲 http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号 http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号 http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬 http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲 http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神 http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬 http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号 http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販 http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬 http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤 http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号 http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888 http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進 http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮 http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神 http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神 http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号 http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号 http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売 http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝 http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤 http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾 http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝 http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情 http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液 http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉 http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水 http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王 http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888 http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號 http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂 http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号 http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉 http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹 http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力 http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝 http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根 http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮 http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身 http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26 http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬 http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販 http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水 http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭 http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒 http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬 http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止 http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫 http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販 http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴 http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春 http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販 http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売 http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売 http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬 http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬 http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬 http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤 http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤 http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸 http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号 http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号 http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂 http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26 http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬 http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤 http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣 http://www.kanpocom.com/meiyao/ 媚薬販売 http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大 http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王 http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王 http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天
Ohlas na komentář: UP DOWN
0
タオバオ代行 (Feb 26 2014)
taobao:http://www.86daikou.comはタオバオ代行の専門サイトです。 ●当タオバオ代行の業務● タオバオ店との交渉: 中国語が出来なくても、中国に口座がなくてもOK!お客様は日本語で弊社に注文をするだけです! タオバオ:http://www.86daikou.com タオバオ:http://www.86daikou.com タオバオ代行:http://www.86daikou.com タオバオ 日本語:http://www.86daikou.com taobao:http://www.86daikou.com taobao:http://www.86daikou.com taobao:http://www.86daikou.com http://www.86daikou.comは様々なトラブル対応: 「商品が届かない」、「対応が悪い」、 「商品がまったく違う」、「商品が欠損している」など、万が一このようなトラブルがあった場合も弊社がタオバオ店舗に連絡をして対処いたします。 taobao:http://www.86daikou.com 淘宝網:http://www.86daikou.com 中国代行:http://www.86daikou.com http://www.86daikou.comの商品検品: お客様のご注文数量、色、デザイン、サイズ、そして商品自体に欠陥が無いかなどを中国事務所で簡易検品しましてから日本へ国際配送させて頂きます。 中国 個人輸入:http://www.86daikou.com 中国 仕入れ:http://www.86daikou.com 中国タオバオ代行:http://www.86daikou.com http://www.86daikou.comの国際送料が割安: 多くの業者から購入した商品をまとめて配送しますので国際郵送料金を大幅に安く提供出来ます。EMS国際送料は通常料金の50%OFFにてサービス提供しています。 タオバオ購入方法:http://www.86daikou.com taobao代行:http://www.86daikou.com http://www.86daikou.com は業界中の最低を保証します。 タオバオ代行:http://www.86daikou.com タオバオ代行:http://www.86daikou.com タオバオ:http://www.86daikou.com タオバオ:http://www.86daikou.com タオバオ:http://www.86daikou.com
Ohlas na komentář: UP DOWN
0

Přidejte komentář
Jméno:
Email:
Komentáře:
Bezpečnostní kód:
Captcha

Další kauzy

Projekt Welwyn Company: Václavské náměstí ohrožuje výstavba komerčního monobloku

13:10 Aug 12, 2010

Vnitroblok mezi Václavským náměstím a ulicemi Na příkopě, Jindřišskou a Panskou, Praha, 0 Kms

DAREX – Ukázkový příklad fasádismu na Václavském náměstí

22:21 Oct 19, 2011

Václavské náměstí, 0837/II, Praha 1, 0.06 Kms

Hotel Juliš – zánik funkcionalistického klenotu na Václavském náměstí

13:23 Jul 22, 2011

Václavské náměstí 782/22, 0.07 Kms

Bývalá ČSOB Na příkopě: Fasádismus pod patronátem Sboru expertů

13:11 Oct 11, 2011

roh ulic Panská a Na příkopě, 0.08 Kms

Jak létající talíř přistál Na Příkopě

13:54 Oct 20, 2011

Na Příkopě, čp. 393 a 392, 0.08 Kms