Z médií: Aktuálně.cz - Praha ždíme řidiče. Slíbená záchytná parkoviště nestaví

17:24 Feb 14 2012 Nádraží Praha-Veleslavín

V Praze zoufale chybí tisíce míst na záchytných parkovištích. Jenže hlavní město s tím nic nedělá.


Za poslední tři roky se kapacita parkovišť P+R nezvýšila ani o jedno místo a letos to nebude jinak. Magistrát totiž na P+R parkování vyčlenil pouhé dva miliony korun.


Více v článku na aktuálně.cz.Komentáře
Mihar (Nov 20 2013)
Gosh, I wish I would have had that intarmofion earlier!
Ohlas na komentář: UP DOWN
0
Traficantul (Nov 20 2013)
Jak jsem Ve1m p. Kovaředku napsal na ze1věr me9ho předspěvku u jine9ho te9matu na Vašich stre1nke1ch o phozorle9dnuted se o vhodne9m umedstěned me9ho dotazu na Ve1s, nakonec jsem zvolil toto umedstěned. Na zače1tek podotknu, že od poslednedho vlastně i jedine9ho zhle9dnuted tohoto předspěvku přibylo dosti komente1řů až mne jejich obsah tak trošku vyděsil co do rozsahu obsahu Vašich ple1nů do budoucna. Ani nevedm, zda me1m na Ve1s vzne9st k již těmto požehnanfdm počtům ne1mětů ještě navedc i svůj vlastned dotaz - ne1vrh. Chtěl bych se Ve1s zeptat, jestli ne1hodou nezamfdšledte někdy v budoucnu (rozumějte) v brzke9 budoucnosti, velice brzke9 budoucnosti (ono člověk je někdy tvor netrpělivfd a chtivfd) ještě něco napsat (nějakou tu knihu, dvě či vedce) na ne1mořned te9ma. Jelikož ne1mětů je určitě vela Nezvažoval jste někdy nele1kalo by Ve1s třeba něco o ne1mořnedch bojedch vedenfdch na Jadranu C a K Marinou ? Vedm, že toto ve1lčiště neoplfdvalo zrovna horečnou aktivitou (těžko ředci zda a jak moc v tom hraje roli protivnedk Habsburske9 monarchie Ite1lie) ale i tak se určitě de1 na dane9 te9ma napsat velice živě a poutavě nabyte9 čtivo. Popředpadě i jine9 ne1mořned ať již bitvy, kampaně nebo rozložit do vedce dedlů (třeba 2) ude1losti ve1lky v Atlantiku nebo tak. Určitě jste postřehl : zkre1tka ještě nějake9 to ne1mořned te9ma z velke9 ve1lky 1914-1918. Ale nemused bfdt jen u toho i něco z de1vnějšed historie. Např. ne1mořned boje za Americke9 ve1lky o neze1vislost mezi zfačastněnfdmi akte9ry předevšedm pod vlajkami s liliemi a svatojiřskfdm kředžem, nebo Anglo-holandske9 ve1lky za e9ry De Ruytera. Ale ono asi teď po rp Ve1s určitě vyčerpe1vajedced Cušimě a Skagerraku (Jutsku) nebo Jutsku (Skagerraku)? vzhledem co jste k tomu musel vše probe1dat a pročedst, to je patrně dotaz asi ne zrovna na medstě. A de1le pak bych si dovolil de1t takovfd ne1vrh možne1 trochu troufalfd (spedše je1) slavnou e9ru šve9dskfdch zbraned a Šve9dska jako takove9ho. Počednaje Gustavem II. Adolfem a třicetiletou až po Karla XII. a velkou severskou ve1lkou. Dozajista určitě šťavnate9 te9ma nejen na tažened a bitvy a že jich Šve9dove9 v tomto obdobed svedli opravdu neuvěřitelně mnoho, ale i na osobnosti. Přeci jen jme9na jako Bane9r, Konigsmarck, Wrangel, Horn, Torstensson a dalšed + samozřejmě již oba zmedněned velced šve9dšted panovnedci to jsou pojmy, ktere9 budily respekt tehdy a buded ho až do dnešnedch dnů. Jak již jsem napsal vfdše, patrně předliš troufaled ne1vrh, ale te9ma dozajista inspirujedced. Co na tom člověka vždy udivovalo a vytvořilo jistfd respekt by se dalo nazvat z periferie Evropy mezi velmoci . Me1lo kterfd ste1t vstoupil prakticky poprve9 na kolbiště Evropskfdch dějin jako nezne1med nove1ček do ringu, povrchně přehledženfd mocnfdmi soupeři a jen se ozval gong hned těmto mocnfdm soupeřům rozde1val jeden těžkfd fader za druhfdm. Ještě takove9 drobne9 upozorněned k těm autorů trilogie o sedmilete9 ve1lce ne Sellnera jak pedšete, ale Stellnera. Mimochodem trilogii vlastnedm a jsem za ned velice vděčen neboť toto te9ma je opravdu u ne1s tak trochu nepre1vem knižně opomedjene9. Jar.
Ohlas na komentář: UP DOWN
0
Ras (Nov 20 2013)
That adreessds several of my concerns actually. http://hdpfmz.com [url=http://xjiwhimz.com]xjiwhimz[/url] [link=http://xfdabdjzmmb.com]xfdabdjzmmb[/link]
Ohlas na komentář: UP DOWN
0
Souleyman (Nov 21 2013)
Zmiňujete knihu Slunce nad Slavkovem na kterou jste dělal "reklamu" tu na blogu skoro přesně před rokem. A jak jsem sledbil, tak jsem i učinil a seazvk si poředdil. Pre1vě se bledžedm ke konci a mohu ředct, že je to něco jine9ho než od Ve1s. Velice často, někdy mi to přijde až přehnane9, ale pravda to dozajista byla, se zde zmiňuje utrpened obyvatelstva, krveprolited apod. Zatedmco vyledčened ude1losted je ve Vašich Napoleonovfdch taženedch podrobnějšed. Prostě vedc přitlačeno na vojenske9 aspekty. Kupodivu jsem snad našel i jednu chybku, kdy autor vkle1de1 marše1lu Lannesovi do fast slova jenž patřed Lassalovi. To zne1me9 "Husar, kterfd nepadne do třiceti, je ulejve1k (či havěť)". Jinak dobre1 kniha a je1 si tedm doplnil mezeru ve vzděle1ned :-)Do Slavkova se již těšedm, předevšedm na mane9vry (tedy jestli budou jako vloni) do ze1mecke9 zahrady, ktere9 byly vloni naprosto v pohe1dkove9 krajině parku.
Ohlas na komentář: UP DOWN
0

Přidejte komentář
Jméno:
Email:
Komentáře:
Bezpečnostní kód:
Captcha

Další kauzy

Strnadovy zahrady: Centrální park Veleslavín nebo zastavění posledních zelených ploch?

23:17 Feb 07, 2011

Rozhraní Vokovic, Veleslavína a Střešovic, mezi zámečkem Veleslavín a školou Na Dlouhém lánu, 0.63 Kms

Břevnovská radiála - opakuje se scénář „zasévat silnice a sklízet auta“?

23:08 Dec 08, 2010

Křižovatka Vypich Bělohorská x Kukulova, 1.1 Kms

Demolice hotelu Praha

20:49 Feb 13, 2014

Sučická 20, Praha 6, 1.48 Kms

Spiritka: lobbistické zájmy na radnici?

13:26 Sep 15, 2010

Spiritka, Praha 5, 1.58 Kms